Σπίτι & κήπος Φωτοβολταϊκά

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά

Από την απαρχή της ιδέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάγκης για στροφή σε εναλλακτικές, και λιγότερο βλαβερές για το οικοσύστημα μορφές ενέργειας, μία τεράστια συζήτηση περικλείεται γύρω από τη χρήση και εξάπλωση των φωτοβολταϊκών, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Συζήτηση η οποία διαφώτισε την κοινή γνώμη σχετικά με τη χρησιμότητα των φωτοβολταϊκών, οδηγώντας, με σταδιακούς ρυθμούς, στην εγκατάσταση εκατομμυρίων φωτοβολταϊκών σε διαφορετικά μέρη ανά την ελληνική επικράτεια.


Έχοντας, αισίως, φτάσει στο 2022, οι παγκόσμιες ανάγκες που αφορούν στην ενέργεια έχουν μεταβληθεί πλήρως, σε σχέση με την εποχή όπου τα φωτοβολταϊκά ήταν ακόμα μία πρώιμη ιδέα. Με έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εκείνος της ανεξαρτησίας από βλαβερές για το περιβάλλον πηγές ενέργειας όπως ο λιγνίτης, η εντυπωσιακή άνοδος των εναλλακτικών, φιλικών για το οικοσύστημα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μία εκ των οποίων είναι και η ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται χάρη στα φωτοβολταϊκά, είναι γεγονός. Το 2017, μάλιστα, ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία τα 2/3 της συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε στον πλανήτη, ήταν προϊόν ανανεώσιμων πηγών, ποσοστό στο οποίο συνέβαλε και η ιδιαίτερα εκτεταμένη χρήση των φωτοβολταϊκών.

Πώς ακριβώς, ωστόσο, λειτουργούν και αποθηκεύουν ηλιακή ενέργεια τα φωτοβολταϊκά, και πόσο πιο φιλική προς τον πλανήτη θα είναι η αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών ενέργειας, από τα φωτοβολταϊκά; Ποιο είναι το μέλλον το φωτοβολταϊκών στον κόσμο και στη χώρα μας; Βρείτε παρακάτω τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, καθώς και σε ό,τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τα φωτοβολταϊκά!

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά

Γνωρίζατε πως το ποσοστό των ακτίνων του ήλιου που φτάνει στην επιφάνεια της γης σε διάρκεια μιάμισης ώρας είναι αρκετό για να δώσει ενέργεια στον πλανήτη για έναν ολόκληρο χρόνο; Αυτή η επιστημονική διαπίστωση είναι που οδήγησε στην ιδέα της ηλιακής ενέργειας, και, ως εκ τούτου, στην εφεύρεση των φωτοβολταϊκών, τα οποία μετουσιώνουν τις ακτίνες του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατ’ επέκταση, το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά χάρη στην έκθεση στο φως του ήλιου, χρησιμοποιείται ευρέως για την ηλεκτροδότηση και τη λειτουργία μικρών και μεγάλων συσκευών.

Τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται συνηθέστερα σε μεγάλες ποσότητες και στοιχισμένα αναμεταξύ τους, έτσι ώστε το μέγεθος της ενέργειας που παρέχουν χάρη στην ηλιακή ακτινοβολία να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, υποκαθιστώντας, έτσι, το -ειδικά στις μέρες μας, ιδιαίτερα υψηλό- κόστος και το τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η θερμοκρασία αποτελεί παράγοντα που παίζει σπουδαίο ρόλο, όσον αφορά στη λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού. Το φωτοβολταϊκό υπολογίζει τη θερμοκρασία και μεταβάλλει την τάση, έτσι ώστε να μετατρέψει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών και η διαδικασία με την οποία αποθηκεύουν και μετατρέπουν την ενέργεια θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη, θα μπορούσαμε, ωστόσο, να την συνοψίσουμε στα εξής τρία βήματα:

  • Οι ακτίνες του ήλιου απορροφώνται και οδηγούν στην απελευθέρωση ηλεκτρονίων.
  • Τα ηλεκτρόνια ρέουν, δημιουργώντας την παραγωγή ρεύματος.
  • Το ρεύμα συλλέγεται και περνάει μέσα από καλώδια.

Φωτοβολταϊκά: κόστος και απόσβεση

Η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού θεωρείται, στην παρούσα φάση, ιδιαίτερα ακριβή. Σύμφωνα με αρκετές έρευνες, παρόλα αυτά, η παραγωγή ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό πρόκειται να αποζημιώσει για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του σε ελάχιστα παραπάνω από πέντε χρόνια. Αντιστοίχως, όπως υποδεικνύει μία σχετική έρευνα Ιρλανδών επιστημόνων. η απόσβεση του κόστους κατασκευής και συντήρησης ενός φωτοβολταϊκού θεωρείται πως συμβαίνει ανάμεσα σε 19 και 35 έτη λειτουργίας του φωτοβολταϊκού, αναλόγως με το κλίμα της περιοχής στο οποίο διατηρείται το κάθε φωτοβολταϊκό και, συνεπώς, με το ποσοστό της ενέργειας που παράγεται χάρη σε αυτό. Τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών, εξάλλου, θεωρούνται μηδαμινά σε σχέση με εκείνα των παραδοσιακών μορφών ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά και περιβάλλον

Πέραν τον ερευνών σχετικά με το κόστος κατασκευής και διατήρησης των φωτοβολταϊκών, ένα τεράστιο ποσοστό ερευνών σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, που έχουν πραγματοποιηθεί ανά τα χρόνια σε κάθε γωνιά του πλανήτη, εστιάζουν στο αν και κατά πόσο τα φωτοβολταϊκά είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Αν και το κάθε πόρισμα σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των φωτοβολταϊκών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές, κλιματικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της περιοχής στην οποία πραγματοποιήθηκε η κάθε έρευνα, η γενική παραδοχή που έχει εξαχθεί από το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών, είναι πως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν τα φωτοβολταϊκά είναι σε αξιοσημείωτο βαθμό μικρότερο, σε σχέση με τον ηλεκτρισμό που παράγεται μέσω των ορυκτών καυσίμων. Παραδείγματος χάρη, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το οποίο ευθύνεται ένα φωτοβολταϊκό που κατασκευάζεται και χρησιμοποιείται στην Κίνα, ενδεχομένως να είναι ακόμα και διπλάσιο, σε σχέση με ένα φωτοβολταϊκό που λειτουργεί στην Ευρώπη.

Το κύριο περιβαλλοντικό ζήτημα γύρω από τα φωτοβολταϊκά, είναι το σύντομο κόστος ζωής τους και η χρήση μη ανακυκλώσιμων υλικών, πρόβλημα το οποίο σταδιακά καταρρίπτεται με την παγκόσμια κινητοποίηση για ανάπτυξη μονάδων ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών, που είναι, πάντως, ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Το θετικό της υπόθεσης, είναι πως ορισμένα ορυκτά τα οποία χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά, όπως είναι ο χαλκός, το αλουμίνιο και ο μόλυβδος, χρειάζονται σημαντικά λιγότερη ενέργεια για την ανακύκλωση, παρά για την εξόρυξή τους.

Κίνητρα για την εξάπλωση των φωτοβολταϊκών

Με την πάροδο των χρόνων, η παραγωγή της ηλιακής ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, ευκολότερη να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και, το σημαντικότερο, συγκριτικά πιο οικονομική, τόσο σε σχέση με την τιμή της απαρχής της χρήσης της, όσο και συγκριτικά μα τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Συν τοις άλλοις, ένας τεράστιος αριθμός κρατών ανά τον πλανήτη καλείται να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την εκ βάθρων αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής τους, μεταξύ των οποίων είναι και η στροφή σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, που θα μειώσουν την εκπομπή ρύπων και θα οδηγήσουν τον πλανήτη μας στο πολυπόθητο net zero.

Για την καταπολέμηση των αερίων του θερμοκηπίου και την αποφυγή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι κρατικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες είναι κάθε άλλο παρά αρκετές. Τουναντίον, πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια να παρέχουν κίνητρα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, για την ενεργειακή μετάβαση από την παραδοσιακή στην ανανεώσιμη ενέργεια. Η ελληνική Πολιτεία έχει ήδη ξεκινήσει να παρέχει κίνητρα για την κατασκευή μεγάλων πάρκων φωτοβολταϊκών και την εγκατάσταση μεμονωμένων φωτοβολταϊκών σε κατοικίες, θεωρώντας πως αυτά θα συμβάλλουν σε μία ριζική ενεργειακή αλλαγή. Εκτιμήσεις ειδικών, πάντως, μιλούν για ραγδαία επέλαση των φωτοβολταϊκών, μέσα στα επόμενα έτη.

 

Αναζητήστε καταστήματα πώλησης φωτοβολταϊκών στην περιοχή σας.

Αναζητήστε καταστήματα με φωτοβολταϊκά στη Λάρισα στον επαγγελματικό οδηγό της πόλης.Kατηγορίες