Πισίνες Σπίτι & κήπος

Πισίνες Προκάτ: Βασικά Χαρακτηριστικά

Τι είναι οι πισίνες προκάτ;

Οι πισίνες προκάτ είναι οι λεγόμενες προκατασκευασμένες πισίνες και είναι πολύ διαδεδομένες τα τελευταία χρόνια. Διαφέρουν σημαντικά από τις συμβατικές κατηγορίες πισίνων στο υλικό κατασκευής και στο ότι δεν υφίσταται διαδικασία έκδοσης τελικής άδειας.


pisines prokat

Τι οφέλη έχουν οι πισίνες προκάτ;

  1. Είναι η οικονομικότερη λύση που θα μπορούσατε να βρείτε σε πισίνα,
  2. Δεν απαιτούν εγκαταστάσεις,
  3. Είναι βολικές για εξοχικά και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες ή ξενώνες,
  4. Λόγω του βάθους τους, δεν χρειάζονται επιτήρηση ναυαγοσώστη,
  5. Δεν χρειάζονται άδεια και κατά επέκταση πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πισίνες από Μπετόν ή Πισίνες Προκάτ;

Γενικότερα οι πισίνες ή κολυμβητικές δεξαμενές (όρος στη μηχανική), χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

  •  Συμβατικές Πισίνες: Το βασικό υλικό κατασκευής είναι το μπετόν και χρησιμοποιούνται κατά βάση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι κατασκευή που χρειάζεται άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και είναι μια μόνιμη κατασκευή.
    Η κατασκευή τους είναι διαδικασία που διαρκεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και χρειάζεται αρκετή γραφειοκρατία. Απαιτείται η άμεση επίβλεψη μηχανικού από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
  • Πισίνες Προκάτ: Τα δύο κύρια υλικά κατασκευής είναι τα μεταλλικά πάνελ και η πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με Fiber glass. Δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια για την κατασκευή τους, αλλά πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα γιατί δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε εμβαδόν τα 50 τετραγωνικά μέτρα.

pisina kataskeui

Πέρα από το εμβαδόν υπάρχουν και διαφορές στο βάθος στο οποίο μπορείτε να κάνετε την προκάτ πισίνα. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα μέτρο πάνω από το έδαφος και το σκάψιμο που θα χρειαστεί να γίνει θα πρέπει να είναι το πολύ ένα μέτρο κάτω από το έδαφος. Συνηθέστερα, οι περισσότερες προκάτ πισίνες πραγματοποιούνται με συνολικό βάθος 1,20-1,50 μέτρα, που είναι και το όριο που δεν χρειάζονται οι υπηρεσίες ενός ναυαγοσώστη.

Η κατασκευή μιας πολυεστερικής πισίνας fiberglass είναι σαφώς λιγότερο χρονοβόρα σε σχέση με την κατασκευή πισίνας από μπετόν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει το σκάψιμο στο κατάλληλο ύψος. Η λεκάνη της πολυεστερικής πισίνας fiberglass είναι έτοιμη σε καλούπι και απαιτείται βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτησή της. Η μεταφορά της είναι απλή διαδικασία εάν έχουμε πρόσβαση εύκολη στο χώρο με ειδικό φορτηγό. Η διαδικασία της τοποθέτησής της χρειάζεται την διακριτική επίβλεψη μηχανικού.

Οι πισίνες προκάτ χρειάζονται άδεια?

Αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι πισίνες προκάτ δεν χρειάζονται άδεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό πριν την έναρξη κατασκευής έργου .
Επίσης, στην περίπτωση που επιθυμείτε την κατασκευή προκάτ πισίνας για διαμέρισμα η ταράτσα, θα χρειαστεί ένας μηχανικός να κάνει μελέτη στατικής επάρκειας για το κτίριο.

Website: pisinahellas.gr

 

Αναζητήστε εταιρίες για κατασκευή πισίνας στην περιοχή σας στον επαγγελματικό οδηγό επιχειρήσεων f-all.gr

Αναζητήστε εταιρίες για κατασκευή πισίνας στη Λάρισα σας στον επαγγελματικό οδηγό της πόλης elarisa.grKατηγορίες