Auto, Moto, Θάλασσα Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων

Ηλεκτρολογικά προβλήματα αυτοκινήτου; Μείνετε ήσυχοι!

Τα προβλήματα που μπορεί να εμφανίσει ένα αυτοκίνητο είναι, πραγματικά, αμέτρητα και, με τη σειρά τους, δημιουργούν σε κάθε οδηγό όχι μόνο περαιτέρω άγχος και ψυχολογική πίεση, αλλά και απρόσμενες οικονομικές επιβαρύνσεις, που προκύπτουν από την ανάγκη να επιλυθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο αυτοκίνητο. Σε γενικές γραμμές, τα προβλήματα στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου είναι εκείνα που συνιστούν ανεπανόρθωτη βλάβη για ένα όχημα. Αντιστοίχως, οι μηχανολογικές ζημιές θεωρούνται αρκετά επιβαρυντικές τόσο σε κόστος, όσο και ως προς τη διάρκεια των επισκευών, ανάλογα, φυσικά, με τη φύση της ζημιάς, ενώ τα ηλεκτρολογικά προβλήματα ενός αυτοκινήτου, αρκετά συχνά, καταλήγουν να μην είναι τόσο σπουδαία και να επιλύονται με μερικές απλές και σύντομες παρεμβάσεις ενός ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων. Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τις ηλεκτρολογικές βλάβες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα αυτοκίνητο, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτές τείνουν να αντιμετωπίζονται, χάρη στη συμβολή ενός εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων.


Ποια μέρη απαρτίζουν το ηλεκτρολογικό σύστημα του αυτοκινήτου σας

Τα ηλεκτρολογικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν στο αυτοκίνητό σας θα εντοπιστούν καταλλήλως από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων στα εξής τμήματα του οχήματός σας:

  • Το κύκλωμα παραγωγής και αποθήκευσης της ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει τη γεννήτρια του αυτοκινήτου (ίσως την έχετε ακούσει και ως “το δυναμό), τους αυτόματους διακόπτες του αυτοκινήτου και τον συσσωρευτή ενέργειας.
  • Τα κυκλώματα κατανάλωσης της ενέργειας, που χωρίζονται επιμέρους στους μηχανισμούς που αφορούν στην εκκίνηση, το φωτισμό, την ανάφλεξη, καθώς και στα όργανα και τις διάφορες βοηθητικές συσκευές που περιλαμβάνει κάθε αυτοκίνητο.

Γιατί πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων για κάθε πρόβλημα

Ακόμα και η παραμικρή, φαινομενικά αθώα δυσλειτουργία στο ηλεκτρολογικό σύστημα του αυτοκινήτου σας, απαιτεί την άμεση επίσκεψή σας σε έναν ειδικό ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, έτσι ώστε η ζημιά να επιδιορθωθεί όσο πιο άμεσα γίνεται και να διασφαλίσετε πως το οποιοδήποτε πρόβλημα στο όχημά σας δε θα διογκωθεί περαιτέρω. Το αυτοκίνητό σας, άλλωστε, όπως αναφέραμε παραπάνω, απαρτίζεται από ένα ευρύ σύνολο μηχανισμών και λειτουργιών, η δέουσα λειτουργία του οποίου είναι που συνθέτει ένα καθ’ όλα λειτουργικό και ακίνδυνο αυτοκίνητο. Για τον ίδιο λόγο, είναι εξίσου σημαντικό να κατανοήσετε την κάθε επιμέρους λειτουργία του αυτοκινήτου, προκειμένου να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε πότε πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε μία εκτίμηση της ζημιάς.

Βραχυκυκλώματα των στοιχείων υπό τάση

Ένα βραχυκύκλωμα στα στοιχεία υπό τάση του ηλεκτρολογικού συστήματος του αυτοκινήτου σας μπορεί να προκληθεί είτε λόγω ελαττωματικής μόνωσης στο ηλεκτρολογικό σύστημα, είτε από επικάθιση σε αυτά ενός αντικειμένου που αποτελεί καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Είναι πολύ σπουδαίας σημασίας να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, έτσι ώστε να περιοριστεί η μεγάλη ισχύς που αναπτύσσεται και να παρεμποδιστεί η επακόλουθη υπερκατανάλωση ενέργειας, με μία απόζευξη των ηλεκτρολογικών στοιχείων. Ενδεχόμενες βλάβες που πιθανόν να επανεμφανιστούν σε δεύτερο χρόνο, λόγω ενός τέτοιου προβλήματος, είναι το λιώσιμο ορισμένων τμημάτων του ηλεκτρολογικού συστήματος του αυτοκινήτου, η εκτίναξή τους σε μεγάλη απόσταση και η έκκριση ορισμένων τοξικών για την αναπνοή αερίων. Η εμφάνιση ενός τέτοιου βραχυκυκλώματος μπορεί να αποτραπεί χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος από τον ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων σας και την αντικατάσταση της μπαταρίας, που λόγω της ζημιάς δεν μπορεί να παράξει την επιθυμητή τάση για τη λειτουργία του αυτοκινήτου.

Αποφόρτιση της μπαταρίας και άλλα σχετικά προβλήματα

Ένα από τα πλέον συνήθη αλλά και πλέον αντιμετωπίσιμα ηλεκτρολογικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε ένα αυτοκίνητο, είναι η αποφόρτιση της μπαταρίας του. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκύψει από μία ποικιλία αιτιών, με πιο συνηθισμένο φαινόμενο το να ξεχάσει ο οδηγός του αυτοκινήτου ανοιχτά είτε τα φώτα θέσεως, είτε τον εσωτερικό φωτισμό του αυτοκινήτου, όσο αυτό βρίσκεται σε ακινησία. Ως εκ τούτου, το αυτοκίνητο, σταδιακά, αποφορτίζεται, αφού δε βρίσκεται σε κίνηση και, εφόσον αυτή εξαντληθεί πλήρως, πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθεί από κάποιον ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για όσους, για οικονομία, χρησιμοποιούν παλιά μπαταρία στο αυτοκίνητό σας. Η συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων συνιστούν την αποφυγή της χρήσης παλιών ανταλλακτικών, καθώς αυτά διακρίνονται για την περιορισμένη διάρκεια ζωής τους. Αξίζει να πραγματοποιήσουμε και μία αναφορά στην οξείδωση των πόλων της μπαταρίας, που δημιουργείται από διάφορους λόγους, όπως η διαρροή ατμών, η υγρασία και η κακή επαφή των πόλων. Αν και δεν αποτελεί πρόβλημα ηλεκτρολογικής φύσεως αυτό καθαυτό, σίγουρα η αμέλεια μιας τέτοιας βλάβης θα προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στο ηλεκτρολογικό σύστημα του οχήματός σας και, συνεπώς, πρέπει αμέσως να μεριμνήσετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί από έναν κατάλληλο ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων.

Ζημιά στο δυναμό του αυτοκινήτου

Ίσως να μη διακρίνετε εύκολα μία βλάβη που υπάρχει στο δυναμό του αυτοκινήτου σας, αλλά σίγουρα θα εντοπιστεί έγκαιρα και έγκυρα από τον ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων σας. Ορισμένες από τις πρώτες ενδείξεις που υποδηλώνουν ένα τέτοιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα είναι όταν ο φωτισμός του αυτοκινήτου δε λειτουργεί σωστά είτε επί προσωρινής είτε επί μονίμου βάσεως, όταν το αυτοκίνητό σας αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη διάρκεια της εκκίνησης ή όταν οι ενδείξεις στο ταμπλό του αυτοκινήτου αναβοσβήνουν χωρίς να συντρέχει κάποιος προφανής λόγος. Μία τέτοια βλάβη πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί από έναν ειδικό ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, καθώς η διαιώνισή της συνεπάγεται υπερφόρτωση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας, με κίνδυνο αυτή να εκραγεί. Τυπικά, η αντικατάσταση του δυναμό, συμπεριλαμβανομένης και της δουλειάς του ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, μπορεί να κοστίσει μέχρι και 250 ευρώ.

Μικρότερου μεγέθους ηλεκτρολογικά προβλήματα

Όλα τα προαναφερθέντα ηλεκτρολογικά προβλήματα που ενδεχομένως να εμφανιστούν στο αυτοκίνητό σας επιδέχονται της παρέμβασης ενός ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δε σημαίνει πως δε θα ανακύψουν και διάφορα ακόμα προβλήματα μικρότερης σημασίας στα ηλεκτρολογικά στοιχεία του οχήματός σας. Τουναντίον, η συμβολή ενός αξιόπιστου ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων πολύ πιθανόν να χρειαστεί και για πολλά ακόμα θέματα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα εξής:

  • Τυχόν βλάβη στο φλας του αυτοκινήτου, που συνήθως κάνει ένα από τα δύο ή αμφότερα από τα φλας να μη λειτουργούν ή να αναβοσβήνουν με ρυθμό γρηγορότερο από το φυσιολογικό. Αν και πολλοί είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τα ελαττωματικά φώτα του φλας μόνοι τους, το σίγουρο είναι ότι ένας ηλεκτρολόγος αυτοκινήτου θα κάνει πιο γρήγορη και επαγγελματική δουλειά.
  • Καμένοι λαμπτήρες ή φώτα στο αυτοκίνητο, που επίσης θα αντικατασταθούν εύκολα από τον ηλεκτρολόγο αυτοκινήτου σας.
  • Βλάβη της κίνησης στα ηλεκτρικά παράθυρα, που εμφανίζεται ιδίως στα παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων. Ανάλογα με το μοντέλο, ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων θα σας κατευθύνει σχετικά με το κόστος της επιδιόρθωσης.

Αναζητήστε ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων στην περιοχή σας στον επαγγελματικό οδηγό επιχειρήσεων f-all.gr

Αναζητήστε ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων στη Λάρισα στον επαγγελματικό οδηγό της πόλης.Kατηγορίες