Οφθαλμίατροι Υγεία

Η ραγδαία επιδείνωση των οφθαλμικών παθήσεων

Σε πολλές χώρες του κόσμου, περισσότερο από το 50% του πληθυσμού φοράει γυαλιά οράσεως, ενώ σε κάποια κράτη το σχετικό ποσοστό αγγίζει τα 2/3 του πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει διότι το ανθρώπινο μάτι, ιδίως με την πάροδο των χρόνων, επηρεάζεται από ένα μεγάλο φάσμα συνδρόμων, παθήσεων και άλλων μεταβολών που, σε πολλές περιπτώσεις, σχετίζονται με την ηλικία. Όσο ο ανθρώπινος οργανισμός μεγαλώνει, η ποιότητα της όρασης φθίνει, με διάφορες ανατομικές και φυσιολογικές παθήσεις να κάνουν την εμφάνισή τους. Η οπτική ικανότητα, βάσει φυσιολογίας και ανατομίας, ακολουθεί την ίδια φθίνουσα πορεία με το υπόλοιπο σώμα, με τη σμίκρυνση του μεγέθους της κόρης και τη βαθμιαία μείωση της ικανότητας εστίασης να αποτελούν τα πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα της γήρανσης των ματιών. Η φθίνουσα αυτή πορεία μπορεί να προκύψει και από διάφορους εξωγενείς παράγοντες, που ενδεχομένως να επηρεάσουν, με τη σειρά τους, την ανθρώπινη όραση ανά πάσα στιγμή της ζωής.


Ποιες είναι οι πλέον συχνές διαταραχές της όρασης

Οι διαταραχές της όρασης ενδέχεται να κυμανθούν από έναν απλό περιορισμό της οπτικής ικανότητας ως και την πλήρη απώλεια αυτής, ενώ η επέλαση των διαταραχών εξαρτάται από μία πληθώρα παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι εκάστοτε ενδεδειγμένες από οφθαλμίατρο μέθοδοι φροντίδας, η μη έκθεση σε βλαβερές περιβαλλοντικές και άλλες συνθήκες, ο τακτικός έλεγχος από εξειδικευμένο κάθε φορά οφθαλμίατρο, αλλά και η ανταπόκριση του κάθε οργανισμού. Ορισμένες από τις πλέον συχνές διαταραχές των οφθαλμών που συναντώνται στο γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι οι παρακάτω:

  • Η μυωπία, που αποτελεί διαθλαστική ανωμαλία των ματιών. Ένα μυωπικό μάτι χαρακτηρίζεται από θολή αντίληψη στη μακρινή όραση, λόγω του ότι οι ακτίνες του φωτός αδυνατούν να συγκεντρωθούν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού, όπως θα έπρεπε. Η μυωπία εμφανίζεται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε μικρές ηλικίες και αυξάνεται βαθμιαία ώσπου να σταθεροποιηθεί. Μέθοδοι περιορισμού της δυσκολίας που δημιουργεί στην όραση είναι τα γυαλιά μυωπίας με αρνητικούς φακούς ή οι φακοί επαφής, ενώ, μετά τη σταθεροποίησή της, επιδέχεται διαθλαστικής επέμβασης με λέιζερ.
  • Ο αστιγματισμός, που κατά βάση συνιστά διαταραχή του σχήματος του κερατοειδούς χιτώνα του ματιού και οφείλεται σε μία μειωμένη διαθλαστική ισχύ και ανομοιομορφία στην επιφάνεια του χιτώνα. Έτσι, οι ακτίνες δυσκολεύονται να εισέλθουν σε ένα σημείο του ματιού και, ως εκ τούτου, τόσο τα κοντινά όσο και τα μακρινά αντικείμενα μοιάζουν παραμορφωμένα. Και σε αυτή την πάθηση του ματιού, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χρήση γυαλιών, αυτή τη φορά με κυλινδρικούς φακούς, ή φακών επαφής, ενώ η διαθλαστική επέμβαση με λέιζερ επίσης αποτελεί επιλογή.
  • Η πρεσβυωπία, που κάνει την εμφάνισή της στη μέση ηλικία, αποτελεί έκφανση της φυσιολογικής γήρανσης των ανθρώπων και, κατ’ επέκταση, των οφθαλμών. Διακρίνεται από μειωμένη κοντινή όραση και γρηγορότερη εξασθένηση του ματιού μετά από εκτεταμένη κοντινή χρήση, ώσπου η κοντινή όραση να εξαφανιστεί πλήρως. Τα διπλοεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά ενδείκνυνται ως αποτελεσματικός τρόπος διευκόλυνσης της ζωής όσων αποκτούν πρεσβυωπία.
  • Ο καταρράκτης, πάθηση των ματιών που συνήθως εκδηλώνεται κι αυτός με τη γήρανση ή αποτελεί έκβαση διαφόρων διαταραχών της υγείας (τραυματισμοί, κληρονομικότητα, λήψη φαρμακευτικής αγωγής). Πρόκειται για θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού που σταδιακά μειώνει την όραση και καταπολεμείται με λέιζερ ή φακοθρυψία.
  • Η υπερμετρωπία, μία ακόμα διαθλαστική ανωμαλία των οφθαλμών κατά την οποία η ακτίνα που μπαίνει στο μάτι συναντά τον αμφιβληστροειδή πριν από το σχηματισμό της εστίας και, κατά συνέπεια, ορισμένα αντικείμενα, κοντινά ή μακρινά, εμφανίζονται αλλοιωμένα. Τα γυαλιά με θετικούς σφαιρικούς φακούς, οι φακοί επαφής και οι εγχειρήσεις με λέιζερ συνιστούν ορισμένες αξιόπιστες μεθόδους περιορισμού και αντιμετώπισης.

Πόσο μεγάλη είναι η συχνότητα των οφθαλμικών παθήσεων

Οι διαταραχές της όρασης αποτελούν ιδιαίτερα εκτεταμένο φαινόμενο που επηρεάζει ένα ολοένα και αυξανόμενο κομμάτι του ανθρώπινου πληθυσμού. Έρευνες υποδεικνύουν πως διάφορες παθήσεις οφθαλμικής φύσεως, που κυμαίνονται από μία απλή ανωμαλία της όρασης έως και την ολική τύφλωση, επιμένουν να πλήττουν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πιο συγκεκριμένα, μόνο σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, υπολογίζεται πως περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με μερική ή πλήρη απώλεια της όρασής τους. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, περίπου 3.4 εκατομμύρια πολιτών ηλικίας άνω των 40 ετών πάσχουν από ολική ή σχεδόν ολική τύφλωση, ή άλλες εξίσου σοβαρές παθήσεις των οφθαλμών που οδηγούν σε αξιοσημείωτο περιορισμό της όρασης. Σε ένα πληθυσμό 80 εκατομμυρίων, μάλιστα, εκτιμάται πως περίπου 21 εκατομμύρια Αμερικανών πάσχουν από ασθένειες που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε απώλεια της όρασης. Μία ακόμα γεωγραφική περιοχή που φημίζεται για την εμφάνιση παθήσεων των ματιών, πάντως, είναι η Ανατολική Ευρώπη, καθώς, σε συνδυασμό με την αμέλεια του πληθυσμού απέναντι σε σοβαρές οφθαλμικές παθήσεις, το ποσοστό που φέρεται να έχει προσβληθεί από διαταραχές της όρασης αγγίζει το 7,5%, με το 3,6% αυτού να αντιμετωπίζει μέτρια έως σοβαρή ελάττωση της όρασης.

Πώς η όραση συνδέεται με κοινωνικοοικονομικές συνθήκες

Η ανθρώπινη όραση, πέραν της ηλικίας, δύναται να επηρεαστεί και από ένα σύνολο κοινωνικών και οικονομικών φαινόμενων. Η ελλιπής ή απούσα πρόσβαση σε βασικές δομές για την υγεία, παραδείγματος χάρη, που συνεπάγεται την απουσία της δέουσας φροντίδας και ως εκ τούτου την κατεξοχήν φθίνουσα πορεία της υγείας εν γένει, μπορεί να προκύψει από φαινόμενα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, μετανάστευσης και συστημικού ρατσισμού, έλλειψης στέγης, αδυναμίας μετακίνησης λόγω μειωμένου εισοδήματος ή αναπηρίας και γλωσσικών εμποδίων. Αντίστοιχα περιστατικά εντείνονται δραματικά σε κράτη τα οποία φημίζονται για μειωμένες παροχές στον τομέα της υγείας, όπου η επίσκεψη σε οφθαλμίατρο δεν αποτελεί κοινωνική παροχή, αλλά προνόμιο των ανώτερων οικονομικών στρωμάτων.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας στις οφθαλμικές παθήσεις

Η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στα άτομα με παθήσεις των ματιών είναι αξιοσημείωτη και, αν μη τι άλλο, συνιστά μία νέα προβληματική για τα παγκόσμια δεδομένα στον τομέα της υγείας. Οι επιταγές για τηλεργασία ως ένα από τα πλέον βασικά όπλα στη φαρέτρα της αντιμετώπισης της πανδημίας, είχε, με τη σειρά της, ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της όρασης ενός τεράστιου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού, με τα ανησυχητικά ποσοστά να θορυβούν τους οφθαλμιάτρους ανά την υφήλιο σχετικά με το χρόνο που ο μέσος άνθρωπος περνάει παρακολουθώντας μία οθόνη και το μακροπρόθεσμο αντίκτυπο αυτού στην υγεία των ματιών. Στατιστικά δείχνουν πως το 40% των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν επιδείνωση της υγείας των ματιών τους εν μέσω πανδημίας, που προκύπτει τόσο από την υπέρ το δέον έκθεση σε ηλεκτρονικές συσκευές, όσο και από την αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες σχετικές με την υγεία των ματιών. Αντιστοίχως, το 1/5 των ερωτηθέντων στη Ρωσία δηλώνει πως δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τον ετήσιο οφθαλμολογικό του έλεγχο, ελέω πανδημίας. Ως εκ τούτου, και ενόσω η πανδημία μαίνεται, η παγκόσμια έξαρση των οφθαλμικών παθήσεων, που συνοδεύεται από ακυρωμένους οφθαλμολογικούς ελέγχους και χειρουργεία, πολύωρη αναμονή και αδυναμία παρουσίας λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, συνεχίζει να ανησυχεί τους οφθαλμιάτρους ανά τον πλανήτη, που προβλέπουν δραματική επιδείνωση.

 

Αναζητήστε οφθαλμίατρους στον επαγγελματικό οδηγό επιχειρήσεων f-all.gr

Αναζητήστε οφθαλμίατρους στη Λάρισα στον επαγγελματικό οδηγό της πόλης elarisa.grKατηγορίες