Εκπαίδευση Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Η αξία της γλωσσομάθειας

Γλωσσομάθεια ονομάζεται η επαρκής γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Θεωρείται ότι ένας  άνθρωπος κατέχει μια γλώσσα, όταν είναι σε θέση να τη μιλά και να τη γράφει σωστά, γνωρίζοντας τη προφορά, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και τους ιδιωματισμούς της. Ανέκαθεν η γνώση μιας ξένης γλώσσας αποτελούσε προσόν Στις μέρες μας η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας επιβάλλεται από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις.  Η παγκοσμιοποίηση μετέτρεψε τον κόσμο μας σε μια ενιαία επικράτεια με διεθνή χαρακτηριστικά. Το διαδίκτυο συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου έχει πρόσβαση και πλοηγείται σε διεθνείς ιστοσελίδες. Επίσης η γνώση πλέον διαχέεται ταχύτατα και η γλωσσομάθεια μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε άμεση πρόσβαση στη νέα γνώση. Τέλος η ανάπτυξη και οι επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων δημιουργούν διεθνή περιβάλλοντα εργασίας κυρίως για τους αγγλομαθείς.


Η γνώση μια ή περισσότερων ξένων γλωσσών πλάι στη μητρική θεωρείται  ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Συμβάλλει, λοιπόν, στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου. Άλλωστε διευρύνει το πεδίο αναζήτησης εργασίας αφού επιτρέπει την αποστολή βιογραφικού σημειώματος και σε εταιρίες που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Είναι πολύ σημαντική στον τομέα της κατάρτισης και της συνεχούς επιμόρφωσης. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει ξένες γλώσσες σε αρκετά καλό επίπεδο αφενός μπορεί να σπουδάσει ή να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Αφετέρου δύναται να παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου του, να πάρει μέρος σε συνέδρια, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, να επιμορφώνεται διαβάζοντας ξένη βιβλιογραφία και φυσικά να συμμετέχει σε προγράμματα δια βιου μάθησης.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η γλωσσομάθεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο είναι ο τουρισμός. Από τη μια ένας τουρίστας που μπορεί να συνεννοηθεί άνετα στη χώρα που πάει νιώθει όμορφα και οικεία και δεν νιώθει άγχος. Από την άλλη μια χώρα που υποδέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών κερδίζει τις εντυπώσεις όταν οι κάτοικοί της συνεννοούνται με άνεση με τους τουρίστες. Ας μην ξεχνάμε πως η χώρα μας στηρίζει την οικονομία της στον  τουρισμό και πρέπει να φροντίζει ώστε να παρέχει ποιότητα υπηρεσιών στους τουρίστες.

Άλλωστε με τη γλωσσομάθεια διευκολύνεται και η πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Οι αλλόγλωσσοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απρόσκοπτα, να ανταλλάζουν ιδέες, γνώσεις να έρχονται πιο κοντά στην κουλτούρα των άλλων, να μαθαίνουν τα ήθη και τα έθιμα. Αυτή η αλληλεπίδραση αίρει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, βοηθά στην μείωση των κρουσμάτων του ρατσισμού και ανοίγει το δρόμο για την εποικοδομητική συνεργασία των λαών και κατ΄ επέκταση την επίλυση των οικουμενικών προβλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γλωσσομάθεια παρ ΄όλα τα πλεονεκτήματά της ελλοχεύει και κινδύνους. Συχνά οι νέοι κυρίως οδηγούνται σε μιμητισμό και υιοθετούν άκριτα ξενόφερτα πρότυπα και συνήθειες θεωρώντας τα εξ ορισμού ανώτερα από τα ελληνικά απλά και μόνο επειδή είναι ξένα.  Ταυτόχρονα η διεύρυνση της τάσης αυτής στον τομέα της γλώσσας, επιτρέπει την εισροή ξένων στοιχείων στη γλώσσα μας απειλώντας με γλωσσική υποβάθμιση και νοθεία τη γλώσσα μας. 

 

Αναζητήστε φροντιστήρια ξένων γλωσσών στην περιοχή σας!Kατηγορίες