Auto, Moto, Θάλασσα Σχολές Οδηγών

Έξυπνοι τρόποι για οικολογική και οικονομική οδήγηση

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση συντελούν έναν τρόπο ανάπτυξης της οδηγικής συμπεριφοράς, ο οποίος προάγει την εξοικονόμηση χρημάτων, με την ταυτόχρονη προστασία και σεβασμό του περιβάλλοντος, αλλά και προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας. Πρόκειται για ένα σύνολο τυπικών και άτυπων κανόνων, οι οποίοι διαδίδονται ολοένα και περισσότερο, λόγω του οφέλους που προκύπτει από την τήρησή τους, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, για τον εκάστοτε οδηγό, όσο και για το κοινωνικό σύνολο εν γένει.


Τι είναι οικονομική και οικολογική οδήγηση και ποια είναι τα οφέλη της

Όταν μιλάμε για οικονομική και οικονομική οδήγηση (ή, κατ’ άλλους, έξυπνη οδήγηση), γίνεται λόγος για τον τρόπο οδήγησης που έχει ως απαρχή την κατανάλωση λιγότερων καυσίμων και, κατ’ επέκταση, επιφέρει την σπατάλη λιγότερων χρημάτων για την αγορά τους. Προωθείται, έτσι, ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος οδήγησης, με την εκπομπή λιγότερων αέριων ρύπων, τον περιορισμό της ηχορύπανσης και, κατά συνέπεια, την προστασία του περιβάλλοντος. Η οικονομική και οικολογική οδήγηση, επομένως, ακολουθεί συγκεκριμένες απλές αρχές, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει την εμπειρία του οδηγού, εντείνοντας το συναίσθημα της οικολογίας στους οδηγούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών, η οικονομική και οικολογική οδήγηση:

 • μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος ή σύγκρουσης κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται ανάμεσα στο 10 με 25%.
 • συμβάλλει στην οικονομία καυσίμων, που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 15%.
 • περιορίζει τον κίνδυνο ατυχημάτων και, επομένως, το κόστος επισκευής ενός οχήματος.
 • βελτιώνει τις ικανότητες οδήγησης ενός οδηγού.
 • επιβαρύνει σε μικρότερο βαθμό το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αφού εκπέμπει λιγότερο CO2 και, γενικότερα, μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση, προστατεύοντας το περιβάλλον.
 • μειώνοντας το ενεργειακό κόστος, περιορίζει και το αναπόφευκτο κόστος συντήρησης του κινητήρα και αντικατάστασης ελαστικών και δισκόφρενων.
 • μακροπρόθεσμα, οδηγεί σε χαμηλότερα ασφαλιστικά κόστη.
 • εντείνει την οικολογική συνείδηση των οδηγών, εξαλείφοντας, παράλληλα, το άγχος και το στρες κατά την οδήγηση, κάνοντάς τη ασφαλέστερη.

Χρήσιμα παραδείγματα οικολογικής και οικονομικής οδήγησης

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει διπλό όφελος: αφενός συνδράμει στην αποφυγή κατασπατάλησης χρημάτων από πλευράς του οδηγού και, αφετέρου, περιορίζει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και βοηθά στην προστασία του. Ποιες είναι, όμως, οι επιμέρους πρακτικές και ενέργειες, η υιοθέτηση και τήρηση των οποίων συντελούν την οικολογική και οικονομική οδήγηση; Ορισμένα παραδείγματα που αξίζει να αναφέρουμε είναι τα εξής:

 • Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας σε οποιαδήποτε πορεία, χωρίς απότομη επιτάχυνση ή υπέρ το δέον υψηλές ταχύτητες, και με αρμονικές εναλλαγές ταχυτήτων (ανεβάζουμε ανάμεσα στις 2000 και 2500 στροφές, κατεβάζουμε στις 1500 στροφές). Η οδήγηση με σταθερή ταχύτητα, με τη χρήση όσο το δυνατόν υψηλότερης σχέσης μετάδοσης και την αποφυγή απότομων φρεναρισμάτων ή άσκοπης επιτάχυνσης, αποφεύγει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την κατασπατάληση καυσίμων.
 • Η ομαλή επιβράδυνση στο φανάρι, από νωρίς και με μεγάλη σχέση μετάδοσης, έτσι ώστε να πετύχουμε μηδενική κατανάλωση καυσίμων, αλλά και στις στροφές, αφήνοντας νωρίς το γκάζι προς αποφυγή των απότομων φρεναρισμάτων και της ανωφελούς κατανάλωσης που αυτά συνεπάγονται.
 • Η προσεκτική χρήση κλιματιστικού, που επιβαρύνει το περιβάλλον με φρέον αλλά και με την υπερκατανάλωση καυσίμων, που είναι, εξάλλου, ασύμφορη και δε συνάδει με την οικολογική και οικονομική οδήγηση.
 • Η σωστή κίνηση στις κατηφόρες, αποφεύγοντας τη χρήση του γκαζιού και της νεκρής, έτσι ώστε να μην καταναλωθούν καύσιμα. Αντίστοιχα, η κίνηση στις ανηφόρες επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης, αλλά και γκαζιού.
 • Η εφαρμογή τακτικής και ορθής συντήρησης του οχήματος, το κόστος της οποίας μακροπρόθεσμα αποδίδει, αφού συντελεί στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Δίνουμε έμφαση στη σωστή πίεση των ελαστικών, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση και πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
 • Η πρόβλεψη, όσο αυτό είναι δυνατό, των κυκλοφοριακών συνθηκών (ενδείκνυται η χρήση έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων πλοήγησης), φροντίζοντας να ενεργήσουμε καταλλήλως, αποφεύγοντας όσο γίνεται την κυκλοφοριακή συμφόρηση ή ακόμα και την ίδια τη χρήση του ιδιωτικού μας οχήματος, καθότι πολλές φορές προβαίνουμε σε άσκοπη σπατάλη καυσίμων και επηρεάζουμε τη γενικότερη συμφόρηση στους δρόμους. Η οικολογική και οικονομική οδήγηση προβλέπει κατά το δυνατόν τη μεγαλύτερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Η αποφυγή περιττών φορτίων, που δρα κατά της οικολογικής και οικονομικής οδήγησης, αφού ο κινητήρας καταβάλλει, λόγω αύξησης της αεροδυναμικής αντίστασης, μεγαλύτερη προσπάθεια. Αρκούμαστε στο απολύτως απαραίτητο βάρος.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση πάνω στην οικολογική και οικονομική οδήγηση;

Όσο οι βέλτιστες πρακτικές για οικολογική και οικονομική συνείδηση εδραιώνουν ολοένα και περισσότερο την παρουσία της στην κοινωνία, τόσο τις συναντάμε ως αντικείμενο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι οδηγοί ανεξαρτήτως κατηγορίας καλούνται να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, στο αντικείμενο της οικολογικής και οικονομικής οδήγησης, ως παράμετρο χορήγησης του διπλώματος οδήγησης, σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Η εισαγωγή της εν λόγω θεματικής ενότητας στο ελληνικό σύστημα εξέτασης υποψήφιων οδηγών προέκυψε, βάσει νόμου, το 2009 και αποσκοπεί στη διερεύνηση της ικανότητας των υποψηφίων για οικονομική και οικολογική οδήγηση.
Οι εκπαιδευτές οδήγησης, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Υπουργείου Μεταφορών, όχι μόνο είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή της θεματολογίας της οικολογικής και οικονομικής οδήγησης και την αντίστοιχη επιμόρφωση των υποψήφιων οδηγών, αλλά, κλήθηκαν, μαζί με οδηγούς οχημάτων δημόσιας χρήσης, να προβούν στην παρακολούθηση ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων, με σκοπό την έγερση της οικολογικής και οικονομικής συνείδησης από πλευράς τους.
Η οικολογική και οικονομική οδήγηση έχει, πλέον, εγκαθιδρύσει την παρουσία της στην κοινωνία μας, αλλά και στις δομές εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει χρίσει υπεύθυνους τους εκπαιδευτές οδήγησης, που επωμίζονται το έργο της επιμόρφωσης των οδηγών. Δεν πρέπει, ωστόσο, να λησμονούμε πως η πλέον ουσιαστική δράση είναι αυτή της ανάπτυξης ατομικής συνείδησης και ευθύνης πάνω σε θέματα οικολογικής και οικονομικής οδήγησης, από τον κάθε οδηγό ξεχωριστά.

 

Αναζητήστε σχολές οδηγών στην περιοχή σας στον ηλεκτρονικό οδηγό επιχειρήσεων f-all.grKατηγορίες