Θέρμανση Καταστήματα

Αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανές μεταφοράς της θερμικής ενέργειας από ένα χώρο με χαμηλότερη θερμοκρασία σε ένα χώρο με υψηλότερη. Η λειτουργία τους βασίζονται στο φαινόμενο της ψύξης ενός υγρού όταν αυτό εξαερώνεται. Έχουν σχετικά εύκολη εγκατάσταση και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η αγορά και η εγκατάστασή τους έχει υψηλότερο κόστος από τις άλλες μεθόδους θέρμανσης, αλλά σίγουρα πετυχαίνεται άμεση απόσβεση. Ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν την τέλεια λύση καθώς αναμφίβολα οδηγούν άμεσα σε εξοικονόμηση χρημάτων.


Εξοικονόμηση χρημάτων. Ας δούμε πως. Απαιτεί πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με το αποτέλεσμα που παράγεται. Δεν απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα ως πηγή για τη δημιουργία θέρμανσης ή ψύξης. Χρησιμοποιεί το περιβάλλον για να θερμάνει ή να ψύξει έναν χώρο. Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει αφορά μόνο το στάδιο άντλησης θερμότητας. Τελικά λοιπόν ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η άντληση. Σκεφθείτε επίσης ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπόκειται συχνά σε μεταβολές επομένως σας δίνεται η ευχέρεια να προγραμματίζετε περίπου τι θα πληρώσετε. Αντίθετα οι άλλοι μέθοδοι θέρμανσης που χρειάζονται καύσιμα, οι τιμές των οποίων μεταβάλλονται αρκετά συχνά,  δε σας επιτρέπουν τέτοιου είδους υπολογισμούς.

Εύκολη στη χρήση και φιλική προς το περιβάλλον. Οι περισσότερες αντλίες θερμότητας θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας καθώς αντλούν το μεγαλύτερο τμήμα της ενέργειας που χρειάζονται από το περιβάλλον.

Βαθμός Απόδοσης (COP). Ως βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας ορίζεται ο λόγος της ενέργειας που αποδίδει προς την ενέργεια που εκείνη τη στιγμή καταναλώνει. Ο βαθμός απόδοσης κατά τη λειτουργία της θέρμανσης ονομάζεται COP (Coefficient Of Performance) ενώ κατά τη λειτουργία δροσισμού ονομάζεται EER (Energy Efficiency Ratio).

Δεν είναι ίδιες όλες οι αντλίες θερμότητας. Οι διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους αφορούν κυρίως τα εξής : την τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο συμπιεστής, το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται, τη θερμοκρασία εξόδου του νερού, τη θερμική απόδοση, την ύπαρξη ή όχι εσωτερικής μονάδας.

Αντλία Inverter. Έχει την ικανότητα με έναν μικροεπεξεργαστή να ρυθμίζει την ταχύτητα του συμπιεστή ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Παράλληλα η τεχνολογία Inverter αποτρέπει την έναρξη – παύση λειτουργίας η οποία φθείρει το μηχάνημα. Εξασφαλίζει υψηλό βαθμός απόδοσης COP, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αποτρέπονται οι μεγάλες αυξομειώσεις στα φορτία.

Σχεδιασμός αντλίας θερμότητας για το χώρο σας. Απαιτείται ενεργειακή μελέτη από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Κάθε περίπτωση εξετάζεται μεμονωμένα. Αρχικά πρέπει να καθοριστεί ο τύπος της αντλίας που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας. Έπειτα η ισχύς που απαιτείται για να σας εξασφαλίζει σωστή θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Εδώ συνυπολογίζονται οι απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Τέλος εξειδικευμένο λογισμικό θα υπολογίσει την ενδεδειγμένη για εσάς αντλία, το κόστος της αλλά και την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί με την χρήση της.

Συντήρηση. Οι αντλίες θερμότητας έχουν συνήθως μέση διάρκεια ζωής τα είκοσι χρόνια εφόσον έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σωστά. Φυσικά απαιτούν τακτική συντήρηση. Μια φορά το χρόνο μπορείτε να ελέγξετε μόνοι σας ορισμένες λεπτομέρειες του συστήματος όπως την ίδια την αντλία, τους εξωτερικούς σωλήνες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ένας επαγγελματίας πρέπει να εξετάζει το σύστημα κάθε τρία έως πέντε χρόνια και να σας δίνει μετά τον έλεγχο γραπτές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του συστήματος και τυχόν ενδείξεις για κάποια πιθανή βλάβη. Γενικά οι απαιτήσεις συντήρησης είναι αρκετά χαμηλές.

Εγγύηση. Οι αντλίες θερμότητας έχουν συνήθως γραπτή εγγύηση δύο έως τρία χρόνια, αλλά υπάρχουν και επιμέρους εγγυήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εγγύηση για την κατασκευή της αντλίας θερμότητας έχει συνήθως διάρκεια δέκα χρόνια. Οι κατασκευαστές και οι εγκαταστάτες προσφέρουν διάφορα είδη πρόσθετων εγγυήσεων.

 

Αναζητήστε καταστήματα και εταιρίες για είδη θέρμανσης στην περιοχή σας!Kατηγορίες